Informació a FAMÍLIES

HORARI D´ATENCIÓ AL PÚBLIC
DIRECCIÓ:

Dimarts i divendres: 9-10h

CAP D'ESTUDIS:

Dimarts: 9-10h i dijous de 13-14h i

SECRETARIA:

Dilluns, dimarts i dimecres de 13-14h i dijous: 9-10h CALENDARI ESCOLAR
AUTORITZACIONS

CIRCULARS

MENJADOR
El servei de menjador del Centre està a càrrec de
ESCOLA MATINERA