COMUNITAT ESCOLAR


CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 
COMUNITAT DELS PETITS
COMUNITAT  DELS MITJANS
COMUNITAT DELS GRANS
EQUIP DIRECTIU
EQUIP DOCENT
PERSONAL NO DOCENT
------------------------------------------
DG de Planificació, Ordenació i Centres.